Képzés

A közétkeztetés színvonalának emelése érdekében az alábbi képzési ajánlatainkkal állunk rendelkezésükre.

Diétás szakács szakmai képzés

A résztvevő képes az egészséges táplálkozás és a diétás előírások ismeretében minden fogyasztó, ellátott és szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának megfelelő ételek elkészítésére és tálalására

A résztvevő képes az egészségmegőrző életmód és a diétát igénylő állapotok ismeretében alkalmazni a különböző korcsoportok energia- és tápanyagszükségletére, valamint az ételkészítés során felhasznált alapanyagok tápanyagértékére diétába illeszthetőségére vonatkozó ismereteit.

A résztvevő képes az egészséges táplálkozáshoz és a diétás ételek szakszerű elkészítéséhez kapcsolódó konyhatechnológiai eljárásokat, élelmiszer-alapanyag és készétel tárolási-szállítási követelményeket alkalmazni.

A résztvevő képes a különböző korcsoportoknak, különleges táplálkozási igényűeknek minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő, dietetikus által tervezett diétás ételeket készíteni

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Szakmai végzettség

A diétás szakács képzés megkezdésének feltétele során előírt iskolai előképzettség az alábbi azonosító számú szakács végzettség esetén vehető figyelembe:

  • Szakács 33 78 26 02
  • Szakács 33 811 03 0000 0000
  • Szakács 33 811 03 1000 0000

Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések is.

Szakmai gyakorlat
  • A szakács szakma munkaterületén a szakirányú képesítést megszerzését követően végzett 2 év.
  • A szakmai gyakorlat részidőkből is állhat, de az utolsó időszak nem lehet 1 évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Kivételnek minősül, ha a jelölt a vendéglátó egységben vezetőként dolgozik.
Egészségügyi alkalmasság

A képzés tanegységei

tananyag egység
megnevezése
11517-14
Táplálkozási ismeretek
11516-14
Diétás ételkészítés
elméleti óraszám 56 16 72
gyakorlati óraszám 16 152 168
összesen 72 168 240
A képzés elvégzését igazoló iratok: A képzés elvégzéséről sikeres modulzáró vizsga után igazolás kerül kiállításra, majd az előírt szakmai vizsgák teljesítése után bizonyítványt kap a résztvevő.
A részvétel feltételei: A résztvevő hiányzásainak óraszáma nem haladhatja meg a tanfolyam időtartamának 20%-át.
Tervezett képzési idő: 240 óra (elmélet 72 óra, gyakorlat 168 óra)
Elméleti oktatás esetén maximum 25 fő, gyakorlati oktatás esetén csoportbontásban maximum 13 fő.
Jelentkezési lap (doc) A képzés pontos megnevezése: Diétás szakács (OKJ 35 811 03)
Nyilvántartásba vételi szám: E-001112/2015/A001
A képzés besorolása: szakmai képzés
A képzés tervezett indulása jelentkezők függvényében, kérjük, érdeklődjön kollégánknál
A képzés és a vizsga díja: részletes tájékoztatásért kérjük, érdeklődjön kollégánknál

Kapcsolat

Tel36-1-802-7330
Fax36-1-802-7331
Mail

Felügyeleti szerv

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1085 Budapest, Baross utca 52.
1444 Budapest, Pf. 214.

Tel+36 1 434-5700
+36 1 431-6500
+36 1 477-5600
+36 1 210-1065

Fax+36 1 210-1063
+36 1 477-5625

Webwww.nive.hu
E-mailszakkepzes@lab.hu

Dokumentumok

Minőségpolitikai nyilatkozat (pdf)
Jelentkezési lap (doc)